FAQ

Od wielu lat duże zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania grzybów z rodzaju Trichoderma jako mikroorganizmów wspomagających wzrost i chroniących rośliny przed czynnikami stresowymi, głównie organizmami chorobotwórczymi. Tak wielkie zainteresowanie grzybami Trichoderma upatruje się w ich wszechstronnym działaniu. Grzyby te są powszechne w naturze, rosną szybko w hodowlach laboratoryjnych i obficie produkują biomasę. Zwalczają szeroką gamę patogenów grzybowych, a także ograniczają występowanie trudnych do zwalczania chorób bakteryjnych. Ich działanie polega na intensywnej produkcji enzymów litycznych oraz antybiotyków, konkurencji o składniki pokarmowe i przestrzeń z patogenami, stymulacji wzrostu oraz indukcji odporności w roślinach. Grzyby te są również niezwykle odporne na związki toksyczne, dzięki temu można je stosować ze zmniejszonymi dawkami niektórych pestycydów.

Grzyby z rodzaju Trichoderma sp. naturalnie występują w glebie skąd następuję ich izolowanie i dalsza hodowla w laboratorium. W celu wybrania optymalnego gatunku grzyba do zastosowań w uprawach roślin przeprowadza się szereg badań mających na celu wybór gatunku o ustalonych parametrach. Przeprowadzone badania molekularne i mikrobiologiczne pozwalają na wybór właściwego gatunku. Nasze preparaty w swoim składzie zawierają pożyteczne gatunki Trichoderma atrobrunneum, Trichoderma koningii oraz Trichoderma atroviride. wyspecjalizowane w ograniczaniu występowania chorób grzybowych i bakteryjnych. Produkcja materiału grzybowego prowadzona jest w hali półtechniki ze szczególnym uwzględnieniem warunków sterylności i czystości.

W skład przygotowanego przez nas preparatu biologicznego wchodzą naturalnie występujące w przyrodzie grzyby Trichoderma atrobrunneum, Trichoderma atroviride oraz Trichoderma koningii wyspecjalizowane w ograniczaniu występowania chorób grzybowych i bakteryjnych. Prowadzone wieloletnie prace hodowlane pozwoliły na stworzenie preparatu uszytego na miarę, posiadającego wiele cech, które oczekuje odbiorca: łatwości stosowania, skuteczności, bezpieczeństwa a co ważniejsze dobrej ceny. To właśnie opracowana przez nas technologia wytwarzania pozwoliła zredukować koszty produkcyjne a tym samym zaoferować odbiorcy innowacyjny preparat w przystępnej dla rolnika cenie.

Jako jedyny, nasz preparat uzyskał świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (nr PL-EKO-05-006162/P/20/1 )

Preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy w wielu przypadkach stanowią alternatywne i bardzo skuteczne rozwiązanie względem chemicznych środków ochrony roślin. Są rozwiązaniem zalecanym w rolnictwie ekologicznym a ich skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone jest wieloma opracowaniami badawczymi oraz opinią wielu rolników.

Preparat TRICHODERMA zwiększa odporność roślin na niekorzystne czynniki środowiska oraz powodowane przez nie choroby, braki w nawożeniu i nawadnianiu lub niesprzyjające warunki środowiska. Grzybnia grzybów Trichoderma wspomaga również przyswajanie składników odżywczych co wpływa na lepszy wzrost i rozwój roślin.

Rodzaj Trichoderma obejmuje ponad 90 opisanych gatunków grzybów. Z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie tylko kilka gatunków charakteryzuje się pożądanymi właściwościami względem patogenów: Trichoderma harzianum (kompleks kilku podgatunków), Trichoderma koningii, Trichoderma atrobrunneum, Trichoderma virens i Trichoderma atroviride. Oprócz tego zaproponowano dwa inne gatunki jak Trichoderma asperelum i Trichoderma citrinoviride. Jednak ich znaczenie dla środowiska upraw rolniczych wymaga dalszych badań.

W skład przygotowanego przez nas preparatu biologicznego wchodzą naturalnie występujące w przyrodzie grzyby Trichoderma atrobrunneum, Trichoderma atroviride oraz Trichoderma koningii charakteryzujące się skutecznością w ograniczaniu występowania chorób grzybowych i bakteryjnych, a także wspomagające zdrowotność roślin.

Działanie Trichoderma sp. polega na kilku dobrze poznanych mechanizmach:

    • intensywnej produkcji enzymów litycznych, która jest związana ze zdolnością do mykopasożytnictwa czyli np. niszczenia grzybów chorobotwórczych. Trichoderma porasta grzybnię patogenów grzybowych powodując rozkład ich ścian komórkowych i obumieranie patogenów.

    • Produkowaniu szeregu różnych substancji o właściwościach antybiotycznych – z uwagi na bardzo intensywny metabolizm grzyby Trichoderma potrafią szybko reagować na pojawiające się patogeny grzybowe lub bakteryjne produkując różne substancje ograniczające wzrost lub całkowicie eliminując patogen.

  •  Konkurencji o składniki pokarmowe z innymi mikroorganizmami – jest to kolejna bariera ochronna przed patogenami kiedy np. produkowane substancje o właściwościach antybiotycznych nie wystarczają aby skutecznie zahamować wzrost patogenów. Grzyby Trichoderma obecne na korzeniach ograniczają dostęp do składników odżywczych niezbędnych do rozwoju patogenów. Dzięki temu nie mają one możliwości rozwinięcia się.

  • Konkurencji o przestrzeń z innymi mikroorganizmami - Trichoderma rozwija się na powierzchni korzeni szybciej niż inne grzyby glebowe. Dzięki temu grzyby patogeniczne mają trudność w zasiedlaniu strefy korzeniowej.

  • Zdolności do modyfikacji warunków środowiskowych – grzyby z rodzaju Trichoderma mogą zmieniać odczyn pH gleby tak aby tworzyć niedogodne warunki dla rozwoju grzybów chorobotwórczych.

  • Stymulacji wzrostu roślin - Trichoderma wzmacnia system korzeniowy, ponieważ stymuluje rozwój dodatkowych włośników, co pozwala roślinom skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze. Przekłada się to na dorodne, zdrowsze i smaczniejsze plony.

  • Indukcji odporności w roślinach - Trichoderma w sposób synergistyczny wzmacnia mechanizmy obronne roślin dzięki zjawisku indukowanej odporności systemicznej (ISR). Grzyby Trichoderma produkują szereg substancji organicznych szczególnie pochodnych kwasu jasmonowego, które pełnią rolę regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.

  • Wspomaganie przyswajania mikro- i makroelementów – Trichoderma przekształca związane formy fosforu, manganu, boru czy żelaza do form przyswajalnych, które z łatwością są dalej wykorzystywane przez rośliny w okresie wegetacji.

Grzyby z rodzaju Trichoderma sp. należą do reducentów resztek materii organicznej w tym resztek pożniwnych. W trakcie swojego intensywnego wzrostu i rozwoju rozkładają dostępną pożniwną materię organiczną wzbogacając tym samym glebę w dodatkowy azot oraz przyswajalne związki mineralne. W badaniach polowych prowadzonych w uprawie pszenicy uzyskano dodatkowe 15 kg/N/ha do wykorzystania w roku następnym.

400-1200 ml preparatu na 1 ha uprawy (przy oprysku) lub 400 ml na porcję nasion wysiewanych na 1 ha (przy zaprawianiu). Inne dawkowanie będzie przy uprawach polowych, a inne w szkółkarstwie, warzywnictwie, czy sadownictwie. Najlepiej odwiedzić dział „Jak stosować” . Samo zaprawianie powinno zostać nieodzowne celem ograniczenia chorób odglebowych i odnasiennych. Kolejne zastosowanie w okresie wzrostu kiedy np. jest okres deszczowy aby ograniczyć pojawienie się chorób grzybowych lub kiedy już są widoczne objawy choroby. Można stosować co 7 -14 dni. Można stosować w całym okresie wegetacji, najlepiej jak najwcześniej - jako zabieg T0.

Lepiej podzielić zabiegi niż zwiększać dawkę, czyli zastosować do zaprawiania i ewentualnie później w celu zapobiegania lub ochrony przed dalszym rozwojem patogenów. Przykład: zaprawianie 400 ml/ha, zabieg T0 – 400 ml/ha, w trakcie wegetacji ponownie 400 ml/ha .

W przypadku np. rolnictwa ekologicznego to raczej jest to jedyne wyjście.

Trudno powiedzieć bo nasz produkt nie ma na celu czegokolwiek zastępować – jest naturalną alternatywą, która jest skuteczna w ograniczaniu występowania grzybów chorobotwórczych i innych patogenów. Poza tym ma dodatkowe działanie dla zdrowia roślin (wytwarzanie antybiotyków oraz zwiększanie odporności) jak i samego środowiska naturalnego np. przez rozkład resztek pożniwnych. Wpływa także na bioróżnorodność mikrobiologiczną w glebie, przyswajalność składników mineralnych – tworzenie jonów magnezu, żelaza, cynku, boru i innych w formie chelatowej.

Chroni strefę korzeniową przed chorobami odglebowymi i odnasiennymi, oraz działa na infekcje części zielonych roślin. Działa podobnie do fungicydów kontaktowych, działa na już istniejące infekcje.

Oczywiście nie wszystkie gatunki grzybów z rodzaju Trichoderma sp. nadają się do stosowania w uprawach rolniczych. Gatunki grzybów Trichoderma zawarte w naszym preparacie posiadają świadectwo wykonania badań genetycznych oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w rolnictwie ekologicznym. To oczywiście potwierdza bezpieczeństwo stosowania naszego preparatu.

Bez ważnych badań genetycznych nie można w ogóle porównywać naszego preparatu do innych. Jak wskazuje moje doświadczenie bardzo często w preparatach jest nie ten gatunek mikroorganizmu co deklarowany – zdarza się, że produkty zawierają patogeny.

Rzadko spotykane miejscowe porażenia np. kolb kukurydzy spowodowane są gatunkami Trichoderma nie dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie. Zakażenie rośliny najczęściej powodowane jest uszkodzeniami mechanicznymi kolb przez ptaki, które są wektorem zakażenia na kolejne rośliny.

Nie ma dowodów, ani badań na to, że nadmiar grzybów Trichoderma w glebie może zaszkodzić roślinom. Szczepy które znajdują się w preparacie są dopuszczone do stosowania w UE oraz mają na celu poprawę wzrostu i zdrowia roślin.

Jednakże dla bezpieczeństwa radzimy nie przekraczać ilości preparatu zalecanych przez producenta.

Jak najbardziej można stosować ten preparat na roślinach z objawami chorobowymi. W takich sytuacjach najlepiej po zachodzie słońca wykonać oprysk  nalistny oraz jednocześnie podlać roślinę tym samym roztworem roztworem. Czynności powtórzyć po minimum 7 dniach. Zabiegi nie zaszkodzą, a mogą bardzo pomóc, zwłaszcza we wczesnych fazach porażenia patogenem.

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty TRICHODERMA